Steppenexcursie

Wij bieden volledige dag reizen (8 uur) aan naar de binnenlanden van de Alentejo. 

Tijdens onze tour bezoeken we de Speciale Beschermingszone Castro Verde beroemd om haar Grote Trappen.

Deze Speciale Beschermingszone heeft belangrijke populaties van de Zwartbuikzandhoen (Pterocles orientalis), Kalanderleeuwerik (Melanocorypha calandra), Griel (Burhinus oedicnemus) en de Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) en bovendien is het een broedgebied voor de Havikarend ( Aquila fasciata) en het belangrijkste broedgebied van de Scharrelaar (Coracias garrulus) in Portugal. Tijdens de winter kunnen we aanzienlijke aantallen van Kraanvogels (Grus grus), Kieviten (Vanellus vanellus), Goudplevieren (Pluvialis apricaria) en Veldleeuweriken (Alauda arvensis) zien.

Er is een regelmatige aanwezigheid van roofvogels, zoals de Rode Wouw (Milvus milvus) en de Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus). De braakliggende akkers en weilanden zijn belangrijke foerageergebieden voor de Monniksgier (Aegypius monachus), de Vale Gier (Gyps fulvus), de Spaanse Keizerarend (Aquila adalberti) en de Steenarend (Aquila chrysaetus). 

Meest interessante vogels:

Grote Trap
Kleine Trap
Kraanvogel
Goudplevier
Zwartbuikzandhoen
Kuifkoekoek
Scharrelaar
Kleine Torenvalk
Kalanderleeuwerik
Brilgrasmus
Rosse Waaierstaart

Andere vogels:

Ooievaar
Koereiger
Blauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Rode Wouw
Zwarte Wouw
Buizerd
Griel
Kievit
Kerkuil
Steenuil
Bijeneter
Torenvalk
Zuidelijke Klapekster
Roodkopklauwier
Wielewaal
Zwarte Kraai
Raaf
Kortteenleeuwerik
Theklaleeuwerik
Veldleeuwerik
Roodstuitzwaluw
Blonde Tapuit
Zwarte Spreeuw
Graspieper
Grauwe Gors

Zeldzame vogels:

Rüppells Gier
Renvogel
Roodpootvalk

Grote Trap Steppen Alentejo Portugal

Vogelreis en Vogelvakantie