Aasgier

Gezien in de Alentejo regio van Portugal.                                               Aasgier geluid    

De Aasgier of Witte Krenggier of Egyptische Gier (Neophron percnopterus) is een vogel uit de familie van sperwerachtigen (Accipitridae).

Aasgier Vogelreis Portugal

Aasgier

Meer foto´s onderaan de pagina.

Hij is de kleinste giersoort en leeft in Afrika. Zij kunnen struisvogeleieren breken door er stenen op te laten vallen. De Aasgier komt niet in Nederland en België voor maar in mei 2011 werd hij gespot door een zestal personen in de polders en duinen tussen Zandvoort en Oostende. Wel is hij aan te treffen in Zuid-Europa. In Portugal broeden er elk jaar een aantal paren.

Aasgier Vogelreis Portugal

Aasgier

Aasgier Vogelvakantie Portugal

Aasgier

Aasgier Vogelreis Portugal

Aasgier

Aasgier Vogelvakantie Portugal

Aasgier

Aasgier Vogelvakantie Portugal

Aasgier

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie