fbpx

Vogelsoorten Alentejo en Portugal

Hieronder de meest actuele vogelijsten van Portugal en in het bijzonder van de Alentejo regio. In de rechter lijst staan de vogels die door mij, tot nu toe zijn gezien, aangevinkt met V (260 soorten).

Lijst van 434 Vogels in Portugal:   Lijst van 351 Vogels in de Alentejo regio van Portugal
Aalscholver
Aasgier
Afrikaans Purperhoen
Afrikaanse Velduil
Alk
Alpengierzwaluw
Alpenheggenmus
Alpenkraai
Amerikaanse Bosruiter
Amerikaanse Goudplevier
Amerikaanse Meerkoet
Amerikaanse Oeverloper
Amerikaanse Smient
Appelvink
Arendbuizerd
Audouins Meeuw
Aziatische Goudplevier
Baardgrasmus
Bairds Strandloper
Bartrams Ruiter
Bastaardarend
Beflijster
Bengaalse Stern
Bergeend
Bergfluiter
Bijeneter
Bladkoning
Blauwborst
Blauwe Ekster
Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Blauwe Rotslijster
Blauwvleugeltaling
Blonde Ruiter
Blonde Tapuit
Boerenzwaluw
Bokje
Bonapartes Strandloper
Bontbekplevier
Bonte Kraai
Bonte Stern
Bonte Strandloper
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Boomvalk
Bosfazant
Bosgors
Bosrietzanger
Bosruiter
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Breedbekstrandloper
Brilduiker
Brilgrasmus
Brilzee-eend
Bruine Gent
Bruine Kiekendief
Buffelkopeend
Buidelmees
Buizerd
Bulwers Stormvogel
Casarca
Cetti’s Zanger
Chinees Stormvogeltje
Cirlgors
Citroenkwikstaart
Citroensijs
Diadeemroodstaart
Dodaars
Dougalls Stern
Draaihals
Driekleurennon
Drieteenmeeuw
Drieteenstrandloper
Duinpieper
Dunbekmeeuw
Duponts Leeuwerik
Dwergarend
Dwerggors
Dwergmeeuw
Dwergooruil
Dwergstern
Eider
Ekster
Eleonora’s Valk
Europese Kanarie
Fitis
Flamingo
Fluiter
Forsters Stern
Franklins Meeuw
Frater
Fuut
Gaai
Geelgors
Geelpootmeeuw
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Gestreepte Strandloper
Gestreepte Vechtkwartel
Gewone Maskerzanger
Giervalk
Gierzwaluw
Goudhaantje
Goudplevier
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Graszanger
Grauwe Franjepoot
Grauwe Gans
Grauwe Gors
Grauwe Kiekendief
Grauwe Klauwier
Grauwe Pijlstormvogel
Grauwe Vliegenvanger
Griel
Grijze Gors
Grijze Strandloper
Grijze Wouw
Groene Specht
Groenling
Groenpootruiter
Grote Barmsijs
Grote Bonte Specht
Grote Burgemeester
Grote Canadese Gans
Grote Franjepoot
Grote Geelpootruiter
Grote Gele Kwikstaart
Grote Grijze Snip
Grote Jager
Grote Karekiet
Grote Lijster
Grote Mantelmeeuw
Grote Pieper
Grote Pijlstormvogel
Grote Stern
Grote Trap
Grote Zaagbek
Grote Zeeüend
Grote Zilverreiger
Grutto
Halsbandparkiet
Havik
Havikarend
Heggenmus
Heilige Ibis
Holenduif
Hop
Houtduif
Houtsnip
Huisgierzwaluw
Huismus
Huiszwaluw
Iberische Tjiftjaf
Ijsduiker
Ijseend
Ijsgors
Ijsvogel
Jan-van-gent
Jufferkraanvogel
Kaapse Ibis
Kaapverdische Donsstormvogel
Kaffergierzwaluw
Kalanderleeuwerik
Kanoet
Kauw
Keep
Kemphaan
Kerkuil
Kievit
Killdeerplevier
Klein Waterhoen
Kleine Alk
Kleine Bonte Specht
Kleine Burgemeester
Kleine Geelpootruiter
Kleine Jager
Kleine Karekiet
Kleine Klapekster
Kleine Kokmeeuw
Kleine Kortteenleeuwerik
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Pelikaan
Kleine Pijlstormvogel
Kleine Plevier
Kleine Rietgans
Kleine Strandloper
Kleine Topper
Kleine Torenvalk
Kleine Trap
Kleine vliegenvanger
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwaan
Kleine Zwartkop
Kleinst Waterhoen
Kleinste Jager
Kleinste Strandloper
Kluut
Kneu
Knobbelmeerkoet
Knobbelzwaan
Koekoek
Koereiger
Kokmeeuw
Kolgans
Koningsstern
Koolmees
Koperwiek
Kortteenleeuwerik
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Krombekstrandloper
Krooneend
Kruisbek
Kuhls Pijlstormvogel
Kuifaalscholver
Kuifduiker
Kuifeend
Kuifkoekoek
Kuifleeuwerik
Kuifmaina
Kuifmees
Kwak
Kwartel
Kwartelkoning
Lachmeeuw
Lachstern
Lammergier
Lannervalk
Lepelaar
Madeirastormvogeltje
Marmereend
Meerkoet
Merel
Middelste Jager
Middelste Zaagbek
Mongoolse Pieper
Mongoolse Plevier
Monniksgier
Monniksparkiet
Moorse Nachtzwaluw
Morinelplevier
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Napoleonwever
Noordse Pijlstormvogel
Noordse Stern
Noordse Stormvogel
Notenkraker
Oehoe
Oeverloper
Oeverpieper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Oostelijke Vale Spotvogel
Orpheusspotvogel
Ortolaan
Paapje
Paarse Strandloper
Pallas’ Boszanger
Pallas’ Rietgors
Papegaaiduiker
Parelduiker
Patrijs
Pestvogel
Pijlstaart
Pimpelmees
Poelruiter
Poelsnip
Pontische Meeuw
Porseleinhoen
Provençaalse Grasmus
Purperkoet
Purperreiger
Putter
Raaf
Ralreiger
Ransuil
Regenwulp
Renvogel
Reuzenstern
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Ringsnaveleend
Ringsnavelmeeuw
Rode Patrijs
Rode Rotslijster
Rode Wouw
Roek
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodkeelduiker
Roodkeelpieper
Roodkopklauwier
Roodmus
Roodpootvalk
Roodstuitzwaluw
Rosse Franjepoot
Rosse Grutto
Rosse Stekelstaart
Rosse Waaierstaart
Rotgans
Rotsduif
Rotskruiper
Rotsmus
Rotszwaluw
Roze Spreeuw
Rüppells Gier
Sakervalk
Scharrelaar
Scholekster
Schoorsteengierzwaluw
Schreeuwarend
Siberische Boompieper
Siberische Strandloper
Sijs
Sint-helenafazantje
Slangenarend
Slechtvalk
Slobeend
Smelleken
Smient
Sneeuwgors
Sneeuwvink
Snor
Spaanse Keizerarend
Spaanse Mus
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Steenarend
Steenloper
Steenuil
Steltkluut
Steltstrandloper
Steppekiekendief
Steppekievit
Stormmeeuw
Stormvogeltje
Strandplevier
Tafeleend
Taigarietgans
Tapuit
Temmincks Strandloper
Terekruiter
Theklaleeuwerik
Tijgervink
Tjiftjaf
Topper
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse Tortel
Vaal Stormvogeltje
Vale Gier
Vale Gierzwaluw
Vale Lijster
Vale Pijlstormvogel
Veldleeuwerik
Veldrietzanger
Velduil
Vink
Visarend
Visdief
Vorkstaartmeeuw
Vorkstaartplevier
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterpieper
Waterral
Waterrietzanger
Watersnip
Waterspreeuw
Wenkbrauwalbatros
Wespendief
Westelijke Orpheusgrasmus
Westelijke Rifreiger
Westelijke Vale Spotvogel
Wielewaal
Wilde Eend
Wilde Zwaan
Wilgengors
Willet
Wilsons Stormvogeltje
Winterkoning
Wintertaling
Witbuikzandhoen
Witgat
Witkopeend
Witkruintapuit
Witoogeend
Witruggier
Witte Kwikstaart
Witvleugelstern
Witwangstern
Woestijntapuit
Woestijnvink
Woudaapje
Wulp
Zanglijster
Zeekoet
Zilvermeeuw
Zilverplevier
Zomertaling
Zomertortel
Zuidelijke Klapekster
Zwartbuikzandhoen
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Ooievaar
Zwarte Roodstaart
Zwarte Ruiter
Zwarte Spreeuw
Zwarte Stern
Zwarte Tapuit
Zwarte Wouw
Zwarte Zee-eend
Zwartkop
Zwartkopmeeuw
Zwartkoprietzanger
Zwartkopwever
Aalscholver V
Aasgier V
Alk
V
Alpengierzwaluw V
Alpenheggenmus
Alpenkraai 
V
Amerikaanse Goudplevier
Amerikaanse Oeverloper
Amerikaanse Smient
Appelvink V
Arendbuizerd 
V
Audouins Meeuw V
Baardgrasmus V
Beflijster 
V
Bergeend V
Bergfluiter V
Bijeneter 
V
Bladkoning
Blauwborst 
V
Blauwe Ekster  V
Blauwe Kiekendief  V
Blauwe Reiger  V
Blauwe Rotslijster  V
Blauwvleugeltaling
Blonde Tapuit 
V
Boerenzwaluw  V
Bokje  V
Bontbekplevier  V
Bonte Strandloper  V
Bonte Vliegenvanger  V
Boomklever  V
Boomkruiper  V
Boomleeuwerik  V
Boompieper
Boomvalk 
V
Bosruiter  V
Bosuil  V
Brandgans
Brilgrasmus V
Brilzee-eend
Bruine Kiekendief 
V
Buffelkopeend
Buidelmees
Buizerd 
V
Bulwers Stormvogel
Casarca
Cetti’s Zanger 
V
Cirlgors  V
Citroenkwikstaart
Dodaars 
V
Dougalls Stern V
Draaihals 
V
Driekleurennon
Drieteenmeeuw
Drieteenstrandloper 
V
Duinpieper   V
Dunbekmeeuw
Dwergarend 
V
Dwerggors
Dwergmeeuw
Dwergooruil 
V
Dwergstern  V
Ekster  V
Eleonora’s Valk  V
Europese Kanarie  V
Fazant V
Fitis  V
Flamingo  V
Fluiter
Fuut 
V
Gaai  V
Geelpootmeeuw  V
Gekraagde Roodstaart  V
Gele Kwikstaart  V
Geoorde Fuut  V
Gestreepte Strandloper
Giervalk
Gierzwaluw 
V
Goudhaantje  V
Goudplevier  V
Goudvink V
Grasmus V
Graspieper 
V
Graszanger  V
Grauwe Franjepoot
Grauwe Gans 
V
Grauwe Gors  V
Grauwe Kiekendief  V
Grauwe Pijlstormvogel
Grauwe Vliegenvanger 
V
Griel  V
Grijze Gors  V
Grijze Wouw  V
Groene Specht  V (sharpei)
Groenling  V
Groenpootruiter  V
Grote Bonte Specht  V
Grote Burgemeester
Grote Canadese Gans
Grote Franjepoot
Grote Geelpootruiter
Grote Gele Kwikstaart 
V
Grote Grijze Snip
Grote Jager
V
Grote Karekiet V
Grote Lijster  V
Grote Mantelmeeuw  V
Grote Pieper  V
Grote Pijlstormvogel
Grote Stern 
V
Grote Trap  V
Grote Zeeëend
Grote Zilverreiger 
V
Grutto  V
Halsbandparkiet
Havik 
V
Havikarend  V
Heggenmus  V
Holenduif V
Hop  V
Houtduif  V
Houtsnip  V
Huisgierzwaluw V
Huismus 
V
Huiszwaluw  V
Iberische Tjiftjaf  V
Iberische Klapekster  V
Ijsduiker V
Ijseend
Ijsvogel 
V
Jan-van-gent  V
Kaffergierzwaluw V
Kalanderleeuwerik 
V
Kanoet  V
Kauw  V
Keep
Kemphaan 
V
Kerkuil  V
Kievit  V
Kleine Bonte Specht  V
Kleine Burgemeester V (Kumliens)
Kleine Geelpootruiter
Kleine Jager
Kleine Karekiet 
V
Kleine Mantelmeeuw  V
Kleine Pijlstormvogel
Kleine Plevier 
V
Kleine Strandloper  V
Kleine Torenvalk  V
Kleine Trap  V
Kleine Vliegenvanger
Kleine Zilverreiger 
V
Kleine Zwartkop  V
Kleinst Waterhoen V
Kleinste Jager
Kleinste Strandloper
Kluut 
V
Kneu  V
Knobbelmeerkoet V
Knobbelzwaan
Koekoek 
V
Koereiger  V
Kokmeeuw  V
Kolgans
Koolmees 
V
Koperwiek
Kortteenleeuwerik 
V
Kraanvogel  V
Krakeend  V
Kramsvogel  V
Krombekstrandloper  V
Krooneend  V
Kruisbek
Kuhls Pijlstormvogel V
Kuifaalscholver
V
Kuifeend  V
Kuifkoekoek  V
Kuifleeuwerik  V
Kuifmaina
Kuifmees 
V
Kwak  V
Kwartel  V
Lachstern  V
Lepelaar  V
Marmereend
Meerkoet 
V
Merel  V
Middelste Jager
Middelste Zaagbek 
V
Mongoolse Pieper
Monniksgier 
V
Monniksparkiet
Moorse Nachtzwaluw 
V
Morinelplevier V
Muskaatvink V
Nachtegaal  V
Nachtzwaluw  V
Napoleonwever  V
Noordse Pijlstormvogel
Noordse Stern
 V
Notenkraker
Oehoe
  V
Oeverloper  V
Oeverpieper  V
Oeverzwaluw  V
Ooievaar  V
Oostelijke Vale Spotvogel
Orpheusspotvogel 
V
Ortolaan V
Paapje 
V
Paarse Strandloper V
Pallas’ Rietgors
Papegaaiduiker
Parelduiker
Pijlstaart 
V
Pimpelmees  V
Poelruiter V
Poelsnip
Pontische Meeuw
Porseleinhoen
Provençaalse Grasmus 
V
Purperkoet  V
Purperreiger  V
Putter  V
Raaf  V
Ralreiger  V
Ransuil
Regenwulp 
V
Renvogel
Reuzenstern 
V
Rietgors  V
Rietzanger  V
Ringmus  V
Ringsnaveleend  V
Ringsnavelmeeuw
Rode Patrijs 
V
Rode Rotslijster
Rode Wouw 
V
Roerdomp V
Roodborst 
V
Roodborsttapuit  V
Roodkeelduiker
Roodkeelpieper
Roodkopklauwier 
V
Roodmus
Roodpootvalk
Roodstuitzwaluw 
V
Rosse Franjepoot  V
Rosse Grutto  V
Rosse Stekelstaart  V
Rosse Waaierstaart  V
Rotgans
Rotsduif 
V
Rotsmus V
Rotszwaluw V
Roze Spreeuw
Rüppells Gier
 V
Scharrelaar  V
Scholekster  V
Sijs  V
Sint-helenafazantje  V
Slangenarend  V
Slechtvalk  V
Slobeend  V
Smelleken  V
Smient  V
Sneeuwgors
Snor 
V
Spaanse Keizerarend  V
Spaanse Mus  V
Sperwer  V
Spreeuw  V
Sprinkhaanzanger
Staartmees 
V
Steenarend  V
Steenloper  V
Steenuil  V
Steltkluut  V
Steppekievit
Stormmeeuw
Stormvogeltje
Strandplevier 
V
Tafeleend  V
Tapuit  V
Temmincks Strandloper V
Theklaleeuwerik 
V
Tijgervink
Tjiftjaf 
V
Topper
Torenvalk 
V
Tuinfluiter V
Tureluur 
V
Turkse Tortel  V
Vaal Stormvogeltje V
Vale Gier  V
Vale Gierzwaluw  V
Vale Pijlstormvogel V
Veldleeuwerik  V
Veldrietzanger
Velduil
Vink 
V
Visarend  V
Visdief  V
Vorkstaartmeeuw
Vorkstaartplevier 
V
Vuurgoudhaan  V
Waterhoen  V
Waterpieper  V
Waterral  V
Waterrietzanger
Watersnip 
V
Waterspreeuw
Wespendief 
V
Westelijke Orpheusgrasmus  V
Westelijke Rifreiger
Westelijke Vale Spotvogel
Wielewaal 
V
Wilde Eend  V
Wilsons Stormvogeltje
Winterkoning 
V
Wintertaling  V
Witbuikzandhoen
Witgat 
V
Witoogeend  V
Witte Kwikstaart  V
Witvleugelstern
Witwangstern
Woudaapje 
V
Wulp  V
Zanglijster  V
Zeekoet V
Zilvermeeuw
Zilverplevier 
V
Zomertaling  V
Zomertortel  V
Zwartbuikzandhoen  V
Zwarte Ibis  V
Zwarte Kraai  V
Zwarte Mees
Zwarte Ooievaar
 V
Zwarte Roodstaart  V
Zwarte Ruiter  V
Zwarte Spreeuw  V
Zwarte Stern  V
Zwarte Tapuit
Zwarte Wouw 
V
Zwarte Zee-eend
Zwartkop 
V
Zwartkopmeeuw  V
Zwartkoprietzanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse gids in de Alentejo regio van Portugal.

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x