Bergfluiter

Gezien vanuit de Vogelhut op Monte Horizonte in de Alentejo regio van Portugal.                Bergfluiter geluid

De Bergfluiter (Phylloscopus bonelli) is een zangvogel uit de familie Phylloscopidae.

Bergfluiter Vogelreis Portugal

Bergfluiter

Het is een vrij kleine boszanger, iets kleiner dan een Fitis, 10,5 tot 12 cm lang. Kenmerkend is een gelige stuit en verder is de vogel grijsbruin en lichter grijs van onder.

Bergfluiters komen voor het zuiden van Europa, in de Alpenlanden, verder geheel Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland. In het noorden van zijn areaal is het een vogel van half open bossen, vaak eikenbossen, in het zuiden vaak hogerop in de hellingbos met naaldhout. Het is een uitgesproken trekvogel die alleen in Europa broedt en ‘s winters in Afrika verblijft.

In Nederland en België is deze vogelsoort een zeer zeldzame broedvogel. In Nederland zijn tussen 1980 en 1996 13 gedocumenteerde waarnemingen (mogelijk broedpogingen) gemeld.

Tot in de jaren 1990 werd een op de Balkan voorkomende Balkanbergfluiter als ondersoort P. bonelli orientalis beschouwd. De roep van de Bergfluiter verschilt van de roep van de Balkanbergfluiter, de zang niet. Uit moleculair genetisch onderzoek bleek dat dit verschil in de genen zit en daarom heeft de Balkanbergfluiter nu de soortstatus.

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelhut, Vogelreis en Vogelexcursies met  Nederlandse vogelgids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vogelreis en Vogelvakantie