Bijeneter

Gezien op Monte Horizonte in de Alentejo regio van Portugal.                              Bijeneter geluid

De (Europese) Bijeneter (Merops apiaster) is een vogel van ongeveer 28 centimeter en behoort tot de familie der bijeneters (Meropidae).

Bijeneter Vogelvakantie Portugal

Bijeneter

Meer foto´s onderaan de pagina.

De naam is duidelijk afkomstig van zijn voornaamste voedselbron. Verder eet hij ook wespen en andere insecten. De bijeneter is immuun voor bijen- en wespensteken. Om steken te voorkomen weet hij ze van hun angels te ontdoen door deze tegen een tak af te wrijven.

Hij is herkenbaar door zijn exotische kleuren. Hij leeft in groepsverband en broedt dan ook in kolonies in holen in wanden van oevers en bergen, soms ook in de grond.

Ze komen weinig voor in Noordwest-Europa, meer in zuidelijk Europa. Hij overwintert in zuidelijk Afrika. Met de voortgang van het broeikaseffect is de vogel thans vaker dan vroeger in de Benelux te zien. In Nederland leidde dat tot de wijziging van zijn status van dwaalgast tot incidentele broedvogel.

Bijeneter Vogelfotografiereis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelfotografiereis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelreis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelfotografiereis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelvakantie Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelreis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelfotografiereis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelreis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelfotografiereis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelfotografiereis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelfotografiereis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelreis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelreis Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelvakantie Portugal

Bijeneter

Bijeneter Vogelvakantie Portugal

Bijeneter

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal, Vogelreis en vogelexcursies met individuele vogelgids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie