Blauwe Kiekendief

Gezien in de Alentejo regio van Portugal.          Blauwe Kiekendief geluid

De Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) is een zeer schaarse broedvogel in Nederland.

Blauwe Kiekendief Vogelvakantie Portugal

Blauwe Kiekendief

De soort heeft een aantal broedplaatsen op de Waddeneilanden, in de Dintelse Gorzen, de Oostvaardersplassen, de Meinweg en zeer verspreid in het noorden van Nederland, in totaal in 2000 hoogstens 100 paar.

De hoofdprooi is het konijn, maar zangvogels en muizen zijn ook belangrijke voedselbronnen.

De Blauwe Kiekendief heeft zijn nest op de grond. Vaak in hoge vegetatie die bescherming moet bieden tegen de vos. Het aantal broedparen in Nederland daalt sterk sinds 1993. De vogelsoort, hoewel internationaal geen bedreigde soort, staat daarom als gevoelig op de Nederlandse rode lijst.

In de winter komen Scandinavische Blauwe Kiekendieven Nederland binnen om te overwinteren. Zij jagen hier dan op veldmuizen.

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal Vogelexcursies met Nederlandse gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie