Bontbekplevier

Gezien in de Alentejo regio van Portugal.                        Bontbekplevier geluid

De Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) is een vogel uit de familie van plevieren (Charadriidae).

Bontbekplevier

In Nederland en België kunnen bontbekplevieren het hele jaar door gezien worden. Als broedvogels zijn ze schaars, als trekvoegels komen ze in vrij grote aantallen voor, vooral langs de kust tijdens de najaarstrek in de nazomer en herfst (augsutus september) en de voorjaarstrek (april-mei). Er zijn ook overwinteraars, maar die trekken weg bij strenge vorst.

SOVON schatte in 2000 het aantal broedparen in Nederland tussen de 430 en 470. Dit is erg weinig, daarom staat de bontbekplevier als kwetsbaar op de Nederlandse rode lijst en als zeldzaam op de Vlaamse rode lijst. De soort staat als niet bedreigd op de internationale lijst van de IUCN staat maar valt wèl onder de AEWA.

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal Vogelexcursies met Nederlandse gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie