Koereiger

Gezien op Monte Horizonte in de Alentejo regio van Portugal.                                              Koereiger geluid

De Koereiger (Bubulcus ibis) is een kleine witte reiger-soort.

Koereiger Vogelreis Portugal

Koereiger

Meer foto´s onderaan de pagina.

Van oorsprong komt de soort uit Afrika. De afgelopen 50 jaar heeft deze soort zich echter succesvol verspreid over andere continenten, waaronder Azië, Amerika, Australië en Zuid-Europa (het zuiden van Spanje en Portugal). Zowel uit Nederland (voornamelijk uit Zeeland en Zuid-Holland) als uit België (West- en Oost-Vlaanderen) zijn van de laatste jaren honderden waarnemingen bekend.

De Koereiger is ongeveer 50 cm groot en bewoont zoetwaterwetlands, cultuurland en graslanden.

De vogel dankt zijn naam aan het feit dat hij vaak in groepjes het vee op de weide vergezelt. Grazend vee jaagt vaak insecten, kikkers, muizen en andere kleine dieren uit hun schuilplaats die de vogel graag eet.

Koereigers nestelen vaak in gezelschap van andere reigersoorten. In het broedseizoen heeft de koereiger een wat kenmerkende tekening omdat er dan aan de kuif, op de rug en op de borst een aantal lange isabelkleurige sierveren te zien zijn. Ook de poten en de snavel zijn wat dieper roodachtig getint.

Koereiger Vogelreis Portugal

Koereiger

Koereiger Vogelhut BSP6 Portugal

Koereiger

Koereiger Vogelhut BSP5 Portugal

Koereiger

Koereiger Vogelhut BSP5 Portugal

Koereiger

Koereiger Vogelreis Portugal

Koereiger

Vogelreis Portugal

Koereiger

Koereiger Vogelhut BSP5 Portugal

Koereiger

Koereiger Vogelvakantie Portugal

Koereiger

Koereiger Vogelreis Portugal

Koereiger

Koereigers Vogelvakantie Portugal

Koereigers

Koereiger Vogelhut BSP5 Portugal

Koereiger

Koereiger Vogelvakantie Portugal

Koereiger

Vogels spotten in de Alentejo regio van Portugal, vogelexcursies met Nederlandse gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie