Krooneend

Gezien in de Alentejo regio van Portugal.                                       Krooneend geluid

De Krooneend (Netta rufina) is een grote duikeend. Zijn broedgebied zijn laagland moerassen en meren in Zuid-Europa en Centraal-Azië en ze overwinteren in Zuid-Europa, het Indische subcontinent en Afrika.

Krooneend Vogelvakantie Portugal

Krooneend

Het volwassen mannetje is onmiskenbaar. Het heeft een ronde oranje kop, rode snavel en zwarte borst. De flanken zijn wit, de rug bruin, en de staart zwart. Het vrouwtje is vooral lichtbruin, met een donkere rug en kroon en een witachtige gezicht. Dit zijn groepsvogels, en vormen grote groepen in de winter, vaak vermengd met andere duikeenden, zoals onder andere tafeleenden. Ze voeden zich voornamelijk door duiken en ploeteren en ze eten waterplanten.

Krooneenden bouwen een nest aan het water onder de vegetatie en leggen 8-12 lichtgroene eieren.  

De Krooneend is een van de soorten waarop de Overeenkomst betreffende de instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels (AEWA) van toepassing is.

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal, vogelreis, vogelvakantie en vogelexcursies met Nederlandse gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie