Kuifaalscholver

Gezien aan de kust van de Alentejo regio van Portugal.           Kuifaalscholver geluid

De Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis) is een vogel uit de orde van Suliformes.

De vogel wordt ongeveer 75 centimeter groot, iets kleiner dan de (gewone) Aalscholver. Verder lijken de soorten veel op elkaar, maar de kuifaalscholver heeft een dunnere snavel, een groenachtige glans en een voornamelijk bij adulte vogels zichtbare kuif. De kleur is groenzwart, met een gele snavelbasis.

Deze soort komt voor op de rotskusten van Noorwegen tot Noord-Afrika. In Nederland is de Kuifaalscholver zeldzaam. Kuifaalscholvers komen zelden in het binnenland voor.

De soort telt 3 ondersoorten:

    P. a. aristotelis: IJsland en westelijk Europa.
    P. a. riggenbachi: de westkust van Marokko.
    P. a. desmarestii: de mediterrane kusten en eilanden.

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal, Vogelreis en excursies met Nederlandse gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie