Kuifmees

Gezien vanuit de vogelhut op Monte Horizonte in de Alentejo regio van Portugal.                                            Kuifmees geluid

De Kuifmees (Lophophanes cristatus, verouderd Parus cristatus) is een zangvogel uit de familie van echte mezen (Paridae). 

Kuifmees Schuilhut BSP2 Portugal

Kuifmees Vogelhut BSP2

Meer foto´s onderaan de pagina.

De Kuifmees kan ongeveer elf centimeter groot worden, even groot als de pimpelmees. Hij heeft een opvallende kuif die fijn zwart-wit getekend is en een zwart-witte tekening op het gezicht. De kuif kan plat over de kruin gelegd worden.

De Kuifmees is een talrijke broedvogel die voornamelijk in naaldbossen broedt, soms ook in groepen naaldbomen, die tussen loofbomen en in parken staan. In tegenstelling tot de koolmees en pimpelmees is de Kuifmees zelden in tuinen te zien, alleen als er naaldbomen in de omgeving aanwezig zijn.

De Kuifmees komt in het overgrote deel van Europa het hele jaar voor, waaronder in Nederland en België. Uitzonderingen zijn het Verenigd Koninkrijk, Ierland en IJsland. De Kuifmees heeft een eigen Belgische postzegel ter waarde van 1 BEF.

Zijn voedsel bestaat in de zomer uit insecten, insectenlarven, spinnen en andere kleine diertjes. In het najaar en de winter eet hij vooral zaden van naaldbomen. De Kuifmees nestelt in zelfgemaakte holen in vermolmd of heel zacht hout.

Kuifmees Vogelhut BSP1 Portugal

Kuifmees

Kuifmees Vogelvakantie Portugal

Kuifmees

Kuifmees Vogelvakantie Portugal

Kuifmees

Kuifmees Vogelreis Portugal

Kuifmees

Kuifmees Vogelreis Portugal

Kuifmees

Kuifmees Vogelreis Portugal

Kuifmees

Kuifmees Vogelvakantie Portugal

Kuifmees

Vogels spotten in de Alentejo regio van Portugal

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie