Putter

Gezien op Monte Horizonte in de Alentejo regio van Portugal.                                               Putter Geluid    

De Putter of distelvink (Carduelis carduelis) is een zangvogel van de familie der Vinkachtigen. Ze worden ongeveer 12 centimeter groot.  Betekenis wetenschappelijke naam: de op distels voorkomende vogel.

Putter Vogelhut BSP5 Portugal

Putter

De Putter (distelvink) is voornamelijk een zaadeter. in de vrije natuur voedt hij zich met bessen (aalbessen, frambozen, …), knoppen en zaden (mariadistel, paardenbloemknoppen, graszaden, …) maar ook insecten worden gesmaakt (miereneieren, buffalo’s, meelwormen, rupsen, larven, …). Vaak zie je Putters op distels zitten, vandaar zijn Vlaamse naam Distelvink. De zaden van deze plant is hun lievelingskostje bij uitstek. De naam ‘Putter’ heeft het vogeltje gekregen doordat het vroeger vaak in kooien werd gehouden, waarin de distelvink zelf een vingerhoed met water omhoog moest trekken (putten) om te kunnen drinken. In de winter vecht de Putter bij voederhuisjes vaak met andere vogels.

Op het eerste gezicht zijn de man en pop qua uiterlijk identiek. Toch zijn er enkele kenmerken waaraan het geslacht te bepalen valt. Het masker van de pop stopt voor of half weg het oog, waar deze bij de man doorloopt tot voorbij het oog. Daarnaast zijn de snor en de schouders van de man diepzwart, in tegenstelling tot de pop waar de kleur meer naar het bruin-grijs (gemarmerd) neigt. Vooral in het broedseizoen zijn het rode masker en de gele strepen in de vleugels van de man feller van kleur dan bij de pop. Desondanks kan het in sommige gevallen moeilijk blijven om het geslacht te bepalen.

Een ander kenmerk is de zang. Bij distelvinken is het mogelijk dat de pop ook zingt, echter is de zang minder mooi dan die van de man. De man laat wel regelmatig zijn zang horen.

De Putter broedt van eind april tot in juni. Het nest zit in heggen en dicht struikgewas. Een legsel bestaat uit 5 tot 6 witachtige, donkerbruin gevlekte eitjes. De pop broedt de eitjes in 13 tot 14 dagen uit.

De Putter komt voor in bosjes, bosranden, stadstuinen en op parkeerterreinen.

 

 

Vogels spotten in de Alentejo regio van Portugal, excursies met Nederlandse gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie