Rotszwaluw

Gezien in de Alentejo regio van Portugal.                                                  Rotszwaluw geluid

De Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris) is een vogel uit de familie van zwaluwen (Hirundinidae).

Rotszwaluw Vogelvakantie Portugal

Rotszwaluw

Meer foto´s onderaan de pagina.

De dieren worden meestal niet groter dan 15 centimeter en zijn daarmee ongeveer even groot als de huiszwaluw. Er is geen verschil tussen de geslachten. Ze hebben slecht ontwikkelde poten, omdat ze meestal in de lucht jagen op insecten.

Het nest wordt gebouwd tegen rotshellingen en onder overhangende stenen. Het legsel bestaat meestal uit 5 tot 6 eieren. De broedtijd bedraagt ongeveer 15 dagen.

Het gehele jaar door komen rotszwaluwen voor op het Iberisch Schiereiland, in Zuid-Italië en in Griekenland. Tijdens het broedseizoen komen ze ook in Frankrijk, Zwitserland en de Balkan voor.

In Nederland en België is de rotszwaluw een zeer zeldzame dwaalgast. De eerste bevestigde waarneming in Nederland werd in 2005 op Terschelling gedaan. Daarna volgden meer waarnemingen in Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Limburg.

Rotszwaluw Vogelreis Portugal

Rotszwaluw

Rotszwaluw Vogelreis Portugal

Rotszwaluw

Rotszwaluw Vogelvakantie Portugal

Rotszwaluw

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal, excursies met Nederlandse gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie