Strandplevier

Gezien bij de Lagune van Santo André in de Alentejo regio van Portugal.                         Strandplevier geluid

De Strandplevier (Charadrius alexandrinus) is een waadvogel uit de familie van plevieren (Charadriidae).  

Strandplevier Portugal

Het is een broedvogel van steppegebieden en zandkusten van Europa, Azië en Noord-, Zuid- en Midden-Amerika. In Europa is het voornamelijk een broedvogel van kustgebieden.

In Nederland en België zijn strandplevieren alleen in het broedseizoen aan te treffen. ‘s Winters trekken ze naar het zuiden. Rond 1950 waren mogelijk nog 1000 broedparen in Nederland. In 1992 werd dit aantal geschat op 435. Volgens SOVON daalde in de periode 1990-2007 het aantal broedparen gestaag en ook het aantal waarnemingen buiten de broedtijd.

Rond 2007 broedden er nog 270 tot 320 paar in Nederland. De strandplevier is in 2004 als bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet. De soort staat ook op de Vlaamse rode lijst als ernstig bedreigd maar de wereldpopulatie van de strandplevier staat als niet bedreigd op de internationale IUCN rode lijst, maar valt wel onder het AEWA-verdrag.

 
Vogels spotten in de Alentejo regio van Portugal Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie