Theklaleeuwerik

Gespot in de Alentejo regio van Portugal.                                Theklaleeuwerik geluid

De Theklaleeuwerik (Galerida theklae) is een zangvogel uit de familie van leeuweriken (Alaudidae). 

Theklaleeuwerik

Het is een standvogel maar ook steppevogel. Hij komt voor in het zuiden van Europa (Iberisch schiereiland en Frankrijk) tot in het noorden van Afrika. Zijn verspreidingsgebied overlapt met dat van de kuifleeuwerik, wat de onderscheiding moeilijk maakt. De habitat van de Theklaleeuwerik beperkt zich echter tot de steppes. 

Een gedetailleerde observatie laat zien dat de kuif minder puntig maar wilder zit. De borst heeft overwegend iets dichtere strepen. De snavel is korter, en stomper.

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal, Vogelreizen en excursies met Niderlandse gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie