Vaal Stormvogeltje

Gespot vanaf de kliffen bij Sines in de Alentejo regio van Portugal                    Vaal Stormvogeltje geluid  

Het Vaal Stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa) is een vogel uit de orde van stormvogelachtigen (Procellariiformes).

Vaal Stormvogeltje

Een volwassen dier in circa 20 centimeter groot. Daarmee is het vale stormvogeltje iets groter dan het (gewone) stormvogeltje. Bij het vale stormvogeltje worden de telomeren bij het verouderen langer, als enige uitzondering.

Deze vogel broedt in het Noord-Atlantische gebied. Zo zijn er kolonies langs de Britse westkust en op IJsland. Na de broedtijd zwerven deze vogels boven diep water van de Atlantische Oceaan, aan de rand van het Continentaal Plat.

Aan de Nederlandse kusten worden alleen doortrekkers waargenomen in de maanden augustus tot en met november. Het gaat dan hoogstens om een tiental waarnemingen per dag, een enkele keer om honderden.

Bij zware storm zijn er sporadisch waarnemingen in het binnenland. Het gemiddeld aantal waarnemingen aan de Nederlandse kust is vijftig keer hoger dan het aantal waarnemingen van het verwante stormvogeltje.

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie