Waterral

Gezien in de Alentejo regio van Portugal.                           Waterral geluid  

De Waterral (Rallus aquaticus) is een vogel uit de familie van rallen (Rallidae).

Waterral Vogelvakantie Portugal

Waterral

Meer foto´s onderaan de pagina.

Waterrallen komen in bijna heel Europa het hele jaar voor. In delen van Polen, Rusland en Finland komt het dier echter alleen ‘s zomers voor.

De Waterral broedt in rietvelden en andere moerassige plaatsen met hoge, dichte vegetatie, en bouwen het nest een beetje boven het waterpeil in de wat voor planten er dan ook maar in de buurt zijn. De eieren worden vooral uitgebroed door het vrouwtje, en de donzige kuikens komen uit in ongeveer 19-22 dagen. Het vrouwtje verdedigt haar eieren en kroost tegen indringers, of verplaats ze naar een andere locatie als ze worden ontdekt. Deze soort kan broeden na het eerste jaar.

Waterrallen zijn omnivoren, hoewel ze zich voornamelijk met dieren voeden. Ze zijn territoriaal zelfs na fokken, en zullen agressief het voedselgebied verdedigen, zelfs in de winter.

Waterral Vogelreis Portugal

Waterral

Waterral Vogelvakantie Portugal

Waterral

Waterral Vogelvakantie Portugal

Waterral

Waterral Vogelreis Portugal

Waterral

Waterral Vogelreis Portugal

Waterral

Waterral Vogelreis Portugal

Waterral

Waterral Vogelvakantie Portugal

Waterral

Waterral Vogelvakantie Portugal

Waterral

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal, Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie