fbpx

Witwangstern

Gezien in de Alentejo regio van Portugal.                                              Witwangstern geluid

De Witwangstern (Chlidonias hybrida) is een vogel uit de familie van de meeuwen (Laridae) en de geslachtengroep sterns (Sternini).

Witwangstern Vogelvakantie Portugal
Witwangstern

Meer foto´s onderaan de pagina.

De Witwangstern is 24 tot 28 cm lang en daarmee groter dan de zwarte stern en heeft ook langere poten en een forsere snavel. Hij lijkt meer op een visdief. Het verschil is de ondiep gevorkte staart. In de zomer is de vogel egaal grijs, met duidelijk witte wangen die contrasteren met de zwarte kopkap.
Leefwijze

Het voedsel bestaat uit insecten, larven, wormen, salamanders en kikkers. Het legsel bestaat uit twee of drie olijfgroene eieren met bruine vlekjes en stipjes, die bij de stompe pool iets groter zijn.

De vogel broedt in meren, moerassen en langs rivieren in Zuid- en Midden-Europa en verder tot diep in Azië en ook in Australië. Vogels uit Europa overwinteren in Afrika, oostelijker broedende vogels overwinteren in het Oriëntaals gebied en in Australazië.

De soort telt 3 ondersoorten:

C. h. hybrida: van noordelijk Afrika en zuidwestelijk Europa tot Centraal-Azië, zuidoostelijk Siberië, China en Zuidoost-Azië.
C. h. delalandii: zuidelijk en oostelijk Afrika en Madagaskar.
C. h. javanicus: Australië.

De Witwangstern heeft een enorm groot verspreidingsgebied en daardoor alleen al is de kans op uitsterven uiterst gering. De grootte van de populatie wordt geschat op 300.000 tot 1,5 miljoen individuen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de soort in aantal achteruit gaat. Om deze redenen staat deze stern als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.
In Nederland

In Nederland is de Witwangstern een vrij zeldzame vogel die vóór 1966 een paar keer broedend is waargenomen. Het aantal bevestigde waarnemingen tussen 1980 en 1995 bedraagt 68.

Witwangstern Vogelreis Portugal
Witwangstern
Witwangstern Vogelreis Portugal
Witwangstern
Witwangstern Vogelreis Portugal
Witwangstern
Witwangstern Vogelvakantie Portugal
Witwangstern
Witwangstern Vogelvakantie Portugal
Witwangstern
Witwangstern Vogelreis Portugal
Witwangstern

 

 

Witwangstern Vogelvakantie Portugal
Witwangstern

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.