Zwarte Ibis

Gezien in de Alentejo regio van Portugal.                     Zwarte Ibis Geluid    

De Zwarte Ibis (Plegadis falcinellus) is goed herkenbaar door het donkerbruine verenkleed, dat ook paarse en groene tinten vertoont. Het is een bewoner van ondiepe wetlands en kustgebieden. De Zwarte Ibis is 55-80 cm groot en deze vogel nestelt vooral in bomen of in rietvelden.

Zwarte Ibis Vogelreis Portugal

Zwarte Ibis

Meer foto´s onderaan de pagina:

Dit is de meest wijdverspreide Ibis soort en broeden in verspreide gebieden in warme regio’s van Europa, Azië, Afrika, Australië, de Atlantische Oceaan en de Caribische regio van de Amerika’s. Deze soort is een trekvogel alhoewel deze nu het gehele jaar voorkomt in de Alentejo regio van Portugal. De meeste Europese vogels overwinteren in Afrika en in Noord-Amerika. Vogels van andere populaties kunnen sterk uiteen drijven buiten het broedseizoen. 

De Zwarte Ibis nesten koloniaal in bomen, vaak met reigers. Het foerageert ook samen in drassige moerassen, het jaagt op vissen, kikkers en andere waterdieren, en zo nu en dan op insecten.

Deze soort is 55-65 cm lang met een 88-105 cm spanwijdte. Volwassenen hebben rood-bruine lichamen en glanzend fles-groene vleugels. Deze soort heeft een bruinige snavel, donkere huid van het gezicht omzoomd boven en onder in blauw-grijs naar kobalt blauw, en rood-bruine benen. In tegenstelling tot reigers, ibissen vliegen met nek uitgestoken, hun vlucht is sierlijk en vaak in V-formatie.

Geluiden gemaakt door deze vrij rustige ibis omvatten een scala van kwaken en kreunen, waaronder een schorre grrrr gemaakt bij het paren.

De Zwarte Ibis is een van de soorten waarop de Overeenkomst betreffende de instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels (AEWA) van toepassing is.  

Zwarte Ibis Vogelvakantie Portugal

Zwarte Ibis

Zwarte Ibis Vogelvakantie Portugal

Zwarte Ibis

Zwarte Ibis Vogelvakantie Portugal

Zwarte Ibis

Zwarte Ibis Vogelvakantie Portugal

Zwarte Ibis

Zwarte Ibis Vogelvakantie Portugal

Zwarte Ibis

Zwarte Ibis Vogelreis Portugal

Zwarte Ibis

Zwarte Ibis Vogelreis Portugal

Zwarte Ibis

Zwarte Ibis Vogelreis Portugal

Zwarte Ibis

Zwarte Ibis Vogelvakantie Portugal

Zwarte Ibis

Vogels kijken in Portugal. Vogelreis en vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someoneBuffer this pageDigg thisFlattr the authorShare on StumbleUponPin on PinterestShare on RedditShare on Tumblr

Vogelreis en Vogelvakantie