Zwarte Roodstaart

Gespot op Monte Horizonte in de Alentejo regio van Portugal                            Zwarte Roodstaart geluid  

De Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros) is een trekvogel en komt vanaf half maart tot oktober in Nederland en Vlaanderen voor in stedelijke gebieden. Een enkeling blijft overwinteren.

Zwarte Roodstaart

De zwarte roodstaart is 14 cm lang en heeft een roestrode staart. De mannetjes zijn roetzwart met witte vlekken op de vleugels. Het vrouwtje is minder zwart en heeft geen witte vlekken. Zijn zang bestaat uit korte roepgeluidjes die karakteristiek met een krakend geluid beginnen.

De zwarte roodstaart leeft van insecten en vruchten.

De vogel bouwt zijn nest in o.a. boomholten, boomspleten, houtstapels, onder dakpannen en broedt vanaf eind april. Per legsel worden 5 tot 7 eitjes gelegd, die na veertien dagen uitkomen. De kuikens blijven 12 tot 16 dagen in het nest. Jonge vogels hebben gevlekte veren.

 

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.