Tagarchief: gespotte

Vogellijst 60 gespotte vogels Santo André lagune 29-12-2013 Portugal

Op 29 december 2013 ben ik 4 uur wezen vogelen bij de lagune van Santo André in de Alentejo regio van Portugal. Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 60 verschillende vogelsoorten die ik gespot heb:

Aalscholver
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Dodaars
Dwergarend
Europese Kanarie
Fuut
Gaai
Geelpootmeeuw
Geoorde Fuut
Graspieper
Graszanger
Grijze Wouw
Groenling
Grote Mantelmeeuw
Grote Zilverreiger
Huismus
Iberische Klapekster
Ijsvogel
Kievit
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kneu
Koereiger
Kokmeeuw
Krakeend
Krooneend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Ooievaar
Pimpelmees
Purperkoet
Putter
Roodborst
Roodborsttapuit
Rotsduif
Sint Helenafazantje
Slobeend
Steenuil
Steltkluut
Tafeleend
Tjiftjaf
Vink
Visarend
Waterhoen
Waterpieper
Wilde Eend
Wintertaling
Witte Kwikstaart
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw

Geniet van het vogels kijken,

Bert

Dodaars Alentejo Portugal

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst 47 gespotte vogels Steppen Alentejo 05-12-2013 Portugal

Op 5 december 2013, ben ik met klanten wezen vogelen op de steppen van de Alentejo regio van Portugal. Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 47 verschillende vogelsoorten die wij gespot hebben:

Aalscholver
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Blauwe Rotslijster
Buizerd
Dodaars
Geelpootmeeuw
Graspieper
Grauwe Gors
Grijze Wouw
Grote Trap
Havik
Huismus
Iberische Klapekster
Kalanderleeuwerik
Kievit
Kleine Trap
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kneu
Koereiger
Krakeend
Krooneend
Kuifleeuwerik
Ooievaar
Putter
Rode Wouw
Roodborst
Roodborsttapuit
Rotsduif
Spaanse Keizerarend
Sperwer
Steenuil
Steltkluut
Theklaleeuwerik
Tjiftjaf
Torenvalk
Turkse Tortel
Vale Gier
Visarend
Wilde Eend
Wintertaling
Witgat
Witte Kwikstaart
Zwartbuikzandhoen
Zwarte Kraai
Zwarte Spreeuw

Geniet van het vogels kijken,

Bert

Spaanse Keizerarend Alentejo Portugal

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst gespotte vogels op 15-08-2013 Sado Estuarium Portugal

Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 43 verschillende vogelsoorten die ik op 15 augustus 2013 gezien heb bij het Estuarium van de rivier de Sado in de Alentejo regio van Portugal:

Blauwe Ekster
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Boomkruiper
Cetti´s Zanger
Fitis
Gele Kwikstaart
Graszanger
Groenling
Groenpootruiter
Grote Bonte Specht
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Grote Zilverreiger
Grutto
Hop
Huismus
Huiszwaluw
Ijsvogel
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kokmeeuw
Kuifleeuwerik
Merel
Nachtegaal
Napoleonwever
Oeverloper
Ooievaar
Putter
Regenwulp
Roodborsttapuit
Rosse Grutto
Sint Helenafazantje
Steenloper
Tureluur
Turkse Tortel
Wilde Eend
Winterkoning
Witgat
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Spreeuw

Geniet van het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Portugal gespotte vogels van 07-11 tot 14-11-2012

Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 96 gespotte vogels die wij in 1 week van 7 november tot 14 november 2012 hebben gezien:

Aalscholver
Alpenkraai
Blauwborst
Blauwe Ekster
Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Bontbekplevier
Boomklever
Boomleeuwerik
Bosuil
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Cirlgors
Dodaars
Draaihals
Dwergooruil
Europese Kanarie
Fitis
Gaai
Geelpootmeeuw
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Graspieper
Graszanger
Grauwe Gans
Grauwe Gors
Grijze Wouw
Groenpootruiter
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Grote Trap
Grote Zilverreiger
Hop
Huismus
Ijsvogel
Jan van gent
Kievit
Kleine Bonte Specht
Kleine Karekiet
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Koereiger
Kokmeeuw
Koolmees
Kraai
Krakeend
Krombekplevier
Krooneend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Oeverloper
Ooievaar
Paapje
Pijlstaart
Pimpelmees
Putter
Raaf
Regenwulp
Rode Patrijs
Rode Wouw
Roodborst
Roodborsttapuit
Rotsduif
Sint Helenafazantje
Slobeend
Spaanse Mus
Sperwer
Steenloper
Steltkluut
Tafeleend
Tjif Tjaf
Torenvalk
Tureluur
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Waterhoen
Watersnip
Wilde Eend
Winterkoning
Witgat
Witte Kwikstaart
Zanglijster
Zilverplevier
Zuidelijke Klapekster
Zwarte Ibis
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw
Zwartkop

Geniet van het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Gespotte Vogels Lagune Santo André 27-10-2012 Alentejo Portugal

Vandaag ben ik 2,5 uur wezen vogelen bij de lagune van Santo André. Hieronder de lijst van 53 gespotte vogels:

Aalscholver
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Bontbekplevier
Boomklever
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Dodaars
Draaihals
Flamingo
Gaai
Geelpootmeeuw
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Graszanger
Grauwe Gors
Grijze Wouw
Grote Stern
Grote Zilverreiger
Huismus
Ijsvogel
Kemphaan
Kievit
Kleine Karekiet
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Koereiger
Kokmeeuw
Kraai
Krooneend
Kuifleeuwerik
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Putter
Roodborsttapuit
Sint Helenafazantje
Slobeend
Sperwer
Steenuil
Steltkluut
Tafeleend
Torenvalk
Tureluur
Turkse Tortel
Vink
Visarend
Wilde Eend
Witte Kwikstaart
Zuidelijke Klapekster
Zwarte Ibis
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw

 

Plezier met vogels kijken,

Bert

Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse gids in de Alentejo regio van Portugal