Tagarchief: vogelexcursie

Nieuw op website Vogels in Portugal: De Kerkuil

Ik heb een nieuwe pagina toegevoegd aan de website van Vogels in Portugal: De Kerkuil

Om de pagina te bekijken klik op de volgende link:

https://vogelsportugal.nl/kerkuil/

Kerkuil Vogelvakantie Portugal

Kerkuil

Geniet van het vogels kijken,

Bert

Vogelvakantie, Vogelhut, individuele vogelexcursies en een vogelreis in de Alentejo regio van Portugal.

Vogellijst Vogelreis Jack en Annemieke Mei 2015 Alentejo Portugal

Van 25 april tot 2 mei 2015 verbleven onze gasten Jack en Annemieke op Monte Horizonte tijdens hun vogelvakantie. Hieronder de lijst van de 129 verschillende vogelsoorten die zij hebben gezien:

Aalscholver
Bergeend
Bijeneter
Blauwvleugel taling
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Blonde Tapuit
Boerenzwaluw
Bokje
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Boomklever
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Cirlgors
Dodaars
Duinpieper
Dwergarend
Dwergstern
Ekster
Europese Kanarie
Fuut
Gaai
Geelpootmeeuw
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Gierzwaluw
Graszanger
Grauwe Gans
Grauwe Gors
Grauwe Kiekendief
Griel
Grijze Wouw
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Karekiet
Grote Lijster
Grote Mantelmeeuw
Grote Trap
Grote Zilverreiger
Grutto
Hop
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Iberische Klapekster
Iberische Tjiftjaf
Jan van gent
Kalanderleeuwerik
Kanoet
Kleine Karekiet
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Torenvalk
Kleine Trap
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kneu
Koekoek
Koereiger
Koolmees
Kortteenleeuwerik
Krakeend
Krombekstrandloper
Krooneend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Kwartel
Lachstern
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Nijlgans
Oeverloper
Ooievaar
Orpheusspotvogel
Pimpelmees
Purperkoet
Purperreiger
Putter
Raaf
Regenwulp
Rietgors
Rietzanger
Rode Patrijs
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodkopklauwier
Roodstuitzwaluw
Rotsduif
Scharrelaar
Sint Helenafazantje
Slangenarend
Slobeend
Snor
Spaanse Mus
Spreeuw
Staartmees
Steenloper
Steenuil
Steltkluut
Strandplevier
Theklaleeuwerik
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse Tortel
Vale Gier
Vale Pijlstormvogel
Veldleeuwerik
Vink
Waterhoen
Wilde Eend
Winterkoning
Witte Kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zilverplevier
Zwartbuikzandhoen
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Spreeuw
Zwarte Wouw
Zwartkop
Zwartkopmeeuw

Veel plezier bij het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Vogelreis Frans en Elène April 2015 Alentejo Portugal

Van 15 tot 22 april 2015 verbleven onze gasten Frans en Elène op Monte Horizonte tijdens hun vogelvakantie. Hieronder de lijst van de 95 verschillende vogelsoorten die zij hebben gezien:

Aalscholver
Bergeend
Bijeneter
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Blonde Tapuit
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Boomklever
Bosruiter
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Dodaars
Dwergarend
Ekster
Europese Kanarie
Fuut
Geelpootmeeuw
Gele Kwikstaart
Gierzwaluw
Graszanger
Grauwe Gors
Grauwe Kiekendief
Griel
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Grote Trap
Grote Zilverreiger
Holenduif
Hop
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Ijsvogel
Jan van gent
Kalanderleeuwerik
Kauw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Torenvalk
Kleine Trap
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kneu
Koekoek
Koereiger
Koolmees
Krakeend
Krooneend
Kuifleeuwerik
Kwartel
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Nijlgans
Oeverzwaluw
Ooievaar
Orpheusspotvogel
Pimpelmees
Purperkoet
Purperreiger
Putter
Rode Patrijs
Rode Wouw
Roodborst
Roodborsttapuit
Scharrelaar
Snor
Spreeuw
Steenloper
Steenuil
Steltkluut
Torenvalk
Tureluur
Turkse Tortel
Vale Gier
Vink
Visdief
Waterhoen
Wilde Eend
Witte Kwikstaart
Wulp
Zilverplevier
Zwartbuikzandhoen
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Spreeuw
Zwarte Stern
Zwarte Wouw

Veel plezier bij het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Vogelreis Bert en Marga April 2015 Alentejo Portugal

Van 26 maart tot 4 april 2015 verbleven onze gasten Bert en Marga op Monte Horizonte tijdens hun vogelvakantie. Hieronder de lijst van de 123 verschillende vogelsoorten die zij hebben gezien:

Aalscholver
Bijeneter
Blauwe Ekster
Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Blonde Tapuit
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Bosruiter
Bosuil
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Dodaars
Draaihals
Drieteenstrandloper
Dwergstern
Ekster
Europese Kanarie
Fitis
Flamingo
Fuut
Gaai
Geelpootmeeuw
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Gierzwaluw
Goudplevier
Graspieper
Graszanger
Grauwe Gors
Grauwe Kiekendief
Griel
Grijze Wouw
Groenling
Groenpootruiter
Grote Bonte Specht
Grote Stern
Grote Trap
Grote Zilverreiger
Grutto
Hop
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Iberische Klapekster
Jan van gent
Kalanderleeuwerik
Kauw
Kleine Karekiet
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Torenvalk
Kleine Trap
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kneu
Koekoek
Koereiger
Kokmeeuw
Koolmees
Krakeend
Krombekstrandloper
Krooneend
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Kwartel
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Ooievaar
Pimpelmees
Purperkoet
Purperreiger
Putter
Raaf
Ralreiger
Regenwulp
Reuzenstern
Rode Patrijs
Rode Wouw
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodkopklauwier
Roodstuitzwaluw
Rotsduif
Scholekster
Sint Helenafazantje
Slangenarend
Slobeend
Snor
Spaanse Mus
Steenloper
Steenuil
Steltkluut
Theklaleeuwerik
Torenvalk
Tureluur
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Wilde Eend
Winterkoning
Wintertaling
Witgat
Witte Kwikstaart
Wulp
Zilverplevier
Zomertaling
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw
Zwarte Wouw
Zwartkop

Veel plezier bij het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Vogelreis Guido en Frieda Maart 2015 Alentejo Portugal

Van 6 tot 13 maart 2015 verbleven onze gasten Guido en Frieda op Monte Horizonte tijdens hun vogelvakantie. Hieronder de lijst van de 128 verschillende vogelsoorten die zij hebben gezien:

Aalscholver
Blauwe Ekster
Blauwe Reigerogels, Vogelvakantie,vogelreis,
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Boomklever
Boomleeuwerik
Bosuil
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Cirlgors
Draaihals
Ekster
Europese Kanarie
Fuut
Gaai
Geelpootmeeuw
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Goudplevier
Grasmus
Graspieper
Graszanger
Grauwe Gans
Grauwe Gors
Grijze Gors
Grijze Wouw
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Grote Trap
Grote Zilverreiger
Grutto
Heggenmus
Hop
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Iberische Groene Specht
Iberische Klapekster
Iberische Tjiftjaf
Jan van gent
Kanoet
Kauw
Kemphaan
Kievit
Kleine Bonte Specht
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Plevier
Kleine Torenvalk
Kleine Trap
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kneu
Koekoek
Koereiger
Kokmeeuw
Koolmees
Kraanvogel
Krakeend
Krombekstrandloper
Krooneend
Kuifkoekoek
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Kwartel
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Pijlstaart
Pimpelmees
Purperkoet
Putter
Raaf
Regenwulp
Rode Patrijs
Rode Wouw
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodkopklauwier
Roodstuitzwaluw
Rotsduif
Scholekster
Sint Helenafazantje
Slangenarend
Slobeend
Smient
Spaanse Mus
Spreeuw
Staartmees
Steenarend
Steenloper
Steenuil
Steltkluut
Tafeleend
Tjiftjaf
Torenvalk
Tureluur
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Visarend
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Wilde Eend
Winterkoning
Wintertaling
Witgat
Witoogeend
Witte Kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zwartbuikzandhoen
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw
Zwarte Wouw
Zwartkop
Zwartkopmeeuw

Veel plezier bij het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Nieuwe pagina op de website van Vogels in Portugal: Paarse Strandloper

Ik heb een nieuwe pagina toegevoegd op de website van Vogels in Portugal: De Paarse Strandloper

Om de pagina te bekijken klik op de volgende link:

https://vogelsportugal.nl/paarse-strandloper/

Paarse Strandloper Alentejo Portugal

Geniet van het vogels kijken,

Bert

P.s. Wij verzorgen individuele vogelexcursies en een vogelreis in de Alentejo regio van Portugal.

Vogellijst Portugal gespotte vogels op de Steppen 06-10-2013

Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 49 verschillende vogelsoorten die wij op 6 oktober 2013 met klanten tijdens een vogelexcursie gezien hebben op de steppen van de Alentejo regio van Portugal:

Aasgier
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Bontbekplevier
Bonte Vliegenvanger
Bosruiter
Bruine Kiekendief
Buizerd
Dodaars
Gele Kwikstaart
Graszanger
Griel
Grijze Wouw
Grote Trap
Hop
Huismus
Huiszwaluw
Iberische Klapekster
Kalanderleeuwerik
Kievit
Kleine Trap
Kleine Zwartkop
Koereiger
Kraai
Kuifleeuwerik
Meerkoet
Merel
Paapje
Putter
Raaf
Rode Patrijs
Rode Wouw
Roodborsttapuit
Roodstuitzwaluw
Rotszwaluw
Slangenarend
Smelleken
Steenarend
Steenuil
Tapuit
Theklaleeuwerik
Torenvalk
Turkse Tortel
Vale Gier
Watersnip
Wilde Eend
Witgat
Witte Kwikstaart
Zwarte Spreeuw

Geniet van het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Portugal gespotte vogels op de Steppen 13-09-2013

Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 39 verschillende vogelsoorten die wij op 13 september 2013 gezien hebben op de steppen van de Alentejo regio van Portugal:

Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bonte Vliegenvanger
Boomleeuwerik
Duinpieper
Dwergarend
Ekster
Graszanger
Grauwe Gors
Grauwe Vliegenvanger
Grijze Wouw
Grote Trap
Holenduif
Huismus
Iberische Klapekster
Kleine Zilverreiger
Koereiger
Kraai
Kuifleeuwerik
Meerkoet
Merel
Monniksgier
Morinelplevier
Paapje
Rode Patrijs
Roodborsttapuit
Roodstuitzwaluw
Slangenarend
Steenuil
Steltkluut
Tapuit
Torenvalk
Turkse Tortel
Vale Gier
Witgat
Witte Kwikstaart
Zwartbuikzandhoen
Zwarte Spreeuw

Geniet van het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Portugal gespotte vogels op 29-08-2013 nabij Sines

Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 44 verschillende vogelsoorten die ik in 4 uur tijd op 29 augustus 2013 gezien heb nabij Sines in de Alentejo regio van Portugal:

Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bonte Strandloper
Cetti´s Zanger
Geelpootmeeuw
Geoorde Fuut
Graszanger
Groenpootruiter
Grote Mantelmeeuw
Grote Zilverreiger
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kokmeeuw
Kraai
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Oeverloper
Purperreiger
Putter
Regenwulp
Roodborsttapuit
Sint Helenafazantje
Steenloper
Turkse Tortel
Waterhoen
Wilde Eend
Witte Kwikstaart
Woudaap
Rotsduif
Blauwe Ekster
Buizerd
Dodaars
Dwergarend
Gaai
Groenling
Ijsvogel
Kleine Karekiet
Koereiger
Rietzanger
Tureluur
Winterkoning
Zwarte Spreeuw

Geniet van het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Portugal gespotte vogels op 27-08-2013 nabij Sines

Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 44 verschillende vogelsoorten die wij in 3 uur tijd op 27 augustus 2013 gezien hebben nabij Sines in de Alentejo regio van Portugal:

Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bonte Strandloper
Cetti´s Zanger
Drieteenstrandloper
Geelpootmeeuw
Geoorde Fuut
Gierzwaluw
Graszanger
Groenpootruiter
Grote Mantelmeeuw
Grote Zilverreiger
Hop
Huismus
Huiszwaluw
Jan van gent
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kokmeeuw
Kraai
Krombekstrandloper
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Oeverloper
Ooievaar
Purperreiger
Putter
Regenwulp
Roodborsttapuit
Roodstuitzwaluw
Sint Helenafazantje
Steenloper
Turkse Tortel
Waterhoen
Wilde Eend
Witte Kwikstaart
Woudaap
Zwarte Ibis
Kuifleeuwerik
Rotsduif
Zwarte Roodstaart
Zwarte Stern

Geniet van het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst gespotte vogels op 15-08-2013 Sado Estuarium Portugal

Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 43 verschillende vogelsoorten die ik op 15 augustus 2013 gezien heb bij het Estuarium van de rivier de Sado in de Alentejo regio van Portugal:

Blauwe Ekster
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Boomkruiper
Cetti´s Zanger
Fitis
Gele Kwikstaart
Graszanger
Groenling
Groenpootruiter
Grote Bonte Specht
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Grote Zilverreiger
Grutto
Hop
Huismus
Huiszwaluw
Ijsvogel
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kokmeeuw
Kuifleeuwerik
Merel
Nachtegaal
Napoleonwever
Oeverloper
Ooievaar
Putter
Regenwulp
Roodborsttapuit
Rosse Grutto
Sint Helenafazantje
Steenloper
Tureluur
Turkse Tortel
Wilde Eend
Winterkoning
Witgat
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Spreeuw

Geniet van het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Portugal gespotte vogels op 28-07-2013 Lagune Santo André

Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 46 verschillende vogels die ik in 2 uur tijd op 28 juli 2013 gezien heb bij de lagune van Santo André in de Alentejo regio van Portugal:

Bijeneter
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Boomklever
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Dwergarend
Flamingo
Geelpootmeeuw
Gele Kwikstaart
Gierzwaluw
Graszanger
Groenling
Grote Zilverreiger
Huismus
Iberische Klapekster
Ijsvogel
Kleine Karekiet
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Koereiger
Kokmeeuw
Kraai
Kuifleeuwerik
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Oeverloper
Ooievaar
Pimpelmees
Regenwulp
Roodborsttapuit
Sint Helenafazantje
Snor
Steenuil
Steltkluut
Tureluur
Turkse Tortel
Vale Gierzwaluw
Wilde Eend
Zwarte Ibis
Zwarte Spreeuw

Geniet van het vogels kijken,

Bert

 

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Gespotte Vogels 31-12-2012 tot 06-01-2013 Alentejo Portugal

Wij zijn een week wezen vogelen in de Alentejo regio van Portugal waarbij we verschillende "Hot Spots" bij ons in de buurt bezocht hebben. Het totaal bracht ons op 112 verschillende vogels. Het resultaat van 31-12-2012 tot en met 06-01-2013 staat hieronder:

Aalscholver
Arendbuizerd
Blauwborst
Blauwe Ekster
Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Boomklever
Bosuil
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Cirlgors
Dodaars
Draaihals
Drieteenstrandloper
Ekster
Europese Kanarie
Fuut
Gaai
Geelpootmeeuw
Geoorde Fuut
Goudplevier
Graspieper
Graszanger
Grauwe Gans
Grauwe Gors
Grijze Wouw
Groenling
Groenpootruiter
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Grote Trap
Grote Zilverreiger
Grutto
Havik
Hop
Huismus
Iberische Klapekster
Ijsvogel
Jan van gent
Kanoet
Kievit
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kneu
Koereiger
Kokmeeuw
Kraai
Kraanvogel
Krakeend
Krombekstrandloper
Krooneend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Oeverloper
Ooievaar
Paapje
Pijlstaart
Pimpelmees
Putter
Raaf
Regenwulp
Rode Patrijs
Rode Wouw
Roodborst
Roodborsttapuit
Rosse Grutto
Rotsduif
Scholekster
Sint Helenafazantje
Slangenarend
Slechtvalk
Slobeend
Smient
Staartmees
Steenloper
Steenuil
Steltkluut
Strandplevier
Tafeleend
Theklaleeuwerik
Tjiftjaf
Torenvalk
Tureluur
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Visarend
Waterhoen
Waterpieper
Watersnip
Wilde Eend
Winterkoning
Wintertaling
Witgat
Witte Kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zilverplevier
Zwarte Ibis
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw
Zwartkop

Plezier met vogels kijken,

Bert

 

 

Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse gids in de Alentejo regio van Portugal

Vogellijst Gespotte Vogels Lagune Santo André 27-12-2012 Alentejo Portugal

Vandaag ben ik 5 uur wezen vogelen bij de lagune van Santo André. Hieronder de lijst van 61 gespotte vogels:

Aalscholver
Blauwborst
Blauwe Reiger
Boomklever
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Cirlgors
Dodaars
Draaihals
Europese Kanarie
Fuut
Gaai
Geelpootmeeuw
Graspieper
Graszanger
Grijze Wouw
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Stern
Grote Zilverreiger
Hop
Huismus
Iberische Klapekster
Kievit
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Koereiger
Kokmeeuw
Kraai
Krakeend
Krooneend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Meerkoet
Merel
Ooievaar
Pijlstaart
Pimpelmees
Putter
Roodborsttapuit
Rotsduif
Sint Helenafazantje
Slechtvalk
Slobeend
Staartmees
Steenuil
Steltkluut
Tafeleend
Tjif Tjaf
Tureluur
Turkse Tortel
Vink
Waterhoen
Wilde Eend
Wintertaling
Witte Kwikstaart
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw
Zwartkop

Plezier met vogels kijken,

Bert

Slobeend Alentejo Portugal

 

Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse gids in de Alentejo regio van Portugal

Vogellijst Gespotte Vogels Lagune Santo André 02-12-2012 Alentejo Portugal

Vandaag ben ik 3 uur wezen vogelen bij de lagune van Santo André. Hieronder de lijst van 47 gespotte vogels:

Aalscholver
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Boomklever
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Dodaars
Fuut
Geelpootmeeuw
Graspieper
Graszanger
Grote Zilverreiger
Hop
Huismus
Ijsvogel
Kievit
Kleine Zilverreiger
Koereiger
Kokmeeuw
Kraai
Krakeend
Krooneend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Meerkoet
Merel
Ooievaar
Purperkoet
Roodborst
Roodborsttapuit
Rotsduif
Sint Helenafazantje
Slobeend
Steenuil
Steltkluut
Tafeleend
Tjif Tjaf
Vink
Visarend
Waterpieper
Wilde Eend
Witte Kwikstaart
Zuidelijke Klapekster
Zwarte Ibis
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw

Plezier met vogels kijken,

Bert

Purperkoet Alentejo Portugal

 

Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse gids in de Alentejo regio van Portugal

Vogellijst Gespotte Vogels Lagune Santo André 27-10-2012 Alentejo Portugal

Vandaag ben ik 2,5 uur wezen vogelen bij de lagune van Santo André. Hieronder de lijst van 53 gespotte vogels:

Aalscholver
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Bontbekplevier
Boomklever
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Dodaars
Draaihals
Flamingo
Gaai
Geelpootmeeuw
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Graszanger
Grauwe Gors
Grijze Wouw
Grote Stern
Grote Zilverreiger
Huismus
Ijsvogel
Kemphaan
Kievit
Kleine Karekiet
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Koereiger
Kokmeeuw
Kraai
Krooneend
Kuifleeuwerik
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Putter
Roodborsttapuit
Sint Helenafazantje
Slobeend
Sperwer
Steenuil
Steltkluut
Tafeleend
Torenvalk
Tureluur
Turkse Tortel
Vink
Visarend
Wilde Eend
Witte Kwikstaart
Zuidelijke Klapekster
Zwarte Ibis
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw

 

Plezier met vogels kijken,

Bert

Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse gids in de Alentejo regio van Portugal