Tagarchief: trekvogels

Vogellijst Portugal gespotte vogels van 28-08 tot 3-09-2012

Met een vogelvriend van mij zijn wij weer een week redelijk actief aan het vogels kijken geweest. Het meeste op ons eigen land maar ook bij de lagune van Santo André, het natuurgebied bij de rivier de Sado en een keer naar de steppen in het binnenland.

Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van gespotte vogels die wij in 1 week van 24 augustus tot 3 september 2012 hebben gezien:

aalscholver
bijeneter
blauwe ekster
blauwereiger
boerenzwaluw
bontbekplevier
bonte strandloper
boomklever
boomkruiper
boomvalk
bosuil
bruine kiekendief
buizerd
cetti´s zanger
cirlgors
dodaars
draaihals
drieteenstrandloper
dwergarend
dwergstern
fitis
flamingo
gaai
gele kwikstaart
gierzwaluw
graszanger
grauwe gors
grauwe vliegervanger
grijze wouw
groenpootruiter
grote bonte specht
grote zilverreiger 
grutto
hop
huismus
huiszwaluw
iberische klapekster
ijslandse grutto
ijsvogel
kanoet
kemphaan
kleine karakiet
kleine strandloper
kleine zilverreiger
kleine zwartkop
kneu 
koereiger
kokmeeuw
koolmees
kraai
krombekstrandloper
kwartel
leperlaar
meerkoet
merel
oeverloper
ooievaar
pimpelmees
putter
raaf
regenwulp
rietzanger
rode patrijs
roodborsttapuit
roodstuitzwaluw
rosse grutto
rotsduif
slangenarend
slechtvalk
st. helenafazantje
steenloper
steltkluut
tapuit
theklaleeuwerik
tjif tjaf
torenvalk
tortelduif
tureluur
vale gier
vale gierzwaluw
veldleeuwerik
vink
visarend
visdief
wespendief
wilde eend
witgat
zilverplevier
zwarte ibis
zwarte ruiter
zwarte spreeuw
zwarte stern
zwartekopwever

Zoals te zien zijn een aantal trekvogels al aanwezig of op doortrek.