fbpx

Vogellijst 3 maart 2020 steppen Alentejo Portugal

Ik moest vandaag naar de steppen om mijn hutten te controleren maar terwijl ik dit deed zag ik toch nog 45 soorten vogels. Hierbij de lijst: Blauwe Ekster Blauwe Reiger Boerenzwaluw Buizerd Dodaars Dwergarend Graspieper Graszanger Grauwe Gors Grote Trap Hop Houtduif Huismus Kalanderleeuwerik Kleine Plevier Kleine Torenvalk Kleine Trap Kleine Zwartkop Koereiger Krakeend Krooneend…