Tagarchief: lagune

Vogellijst 61gespotte vogels Santo André lagune 22-12-2013 Portugal

Op 22 december 2013 ben ik wezen vogelen bij de lagune van Santo André in de Alentejo regio van Portugal. Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van de 61 verschillende vogelsoorten die ik in 4 uur gespot heb:

Aalscholver
Blauwborst
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Dodaars
Flamingo
Fuut
Gaai
Geelpootmeeuw
Geoorde Fuut
Graspieper
Graszanger
Grijze Wouw
Groenling
Grote Gele Kwikstaart
Grote Mantelmeeuw
Grote Zilverreiger
Huismus
Iberische Klapekster
Ijsvogel
Kievit
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Kneu
Koereiger
Kokmeeuw
Krakeend
Krooneend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Ooievaar
Putter
Roodborst
Roodborsttapuit
Rotsduif
Sint Helenafazantje
Slobeend
Steenuil
Steltkluut
Tafeleend
Tjiftjaf
Veldleeuwerik
Vink
Visarend
Waterhoen
Waterpieper
Watersnip
Wilde Eend
Wintertaling
Witgat
Witte Kwikstaart
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw

Geniet van het vogels kijken,

Bert

Blauwe Ekster Alentejo Portugal

Vogels kijken in de Alentejo regio van Portugal. Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse Gids.

Vogellijst Gespotte Vogels Lagune Santo André 27-12-2012 Alentejo Portugal

Vandaag ben ik 5 uur wezen vogelen bij de lagune van Santo André. Hieronder de lijst van 61 gespotte vogels:

Aalscholver
Blauwborst
Blauwe Reiger
Boomklever
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Cirlgors
Dodaars
Draaihals
Europese Kanarie
Fuut
Gaai
Geelpootmeeuw
Graspieper
Graszanger
Grijze Wouw
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Stern
Grote Zilverreiger
Hop
Huismus
Iberische Klapekster
Kievit
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwartkop
Koereiger
Kokmeeuw
Kraai
Krakeend
Krooneend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Meerkoet
Merel
Ooievaar
Pijlstaart
Pimpelmees
Putter
Roodborsttapuit
Rotsduif
Sint Helenafazantje
Slechtvalk
Slobeend
Staartmees
Steenuil
Steltkluut
Tafeleend
Tjif Tjaf
Tureluur
Turkse Tortel
Vink
Waterhoen
Wilde Eend
Wintertaling
Witte Kwikstaart
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw
Zwartkop

Plezier met vogels kijken,

Bert

Slobeend Alentejo Portugal

 

Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse gids in de Alentejo regio van Portugal

Vogellijst Gespotte Vogels Lagune Santo André 02-12-2012 Alentejo Portugal

Vandaag ben ik 3 uur wezen vogelen bij de lagune van Santo André. Hieronder de lijst van 47 gespotte vogels:

Aalscholver
Blauwe Ekster
Blauwe Reiger
Boomklever
Bruine Kiekendief
Buizerd
Cetti´s Zanger
Dodaars
Fuut
Geelpootmeeuw
Graspieper
Graszanger
Grote Zilverreiger
Hop
Huismus
Ijsvogel
Kievit
Kleine Zilverreiger
Koereiger
Kokmeeuw
Kraai
Krakeend
Krooneend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Meerkoet
Merel
Ooievaar
Purperkoet
Roodborst
Roodborsttapuit
Rotsduif
Sint Helenafazantje
Slobeend
Steenuil
Steltkluut
Tafeleend
Tjif Tjaf
Vink
Visarend
Waterpieper
Wilde Eend
Witte Kwikstaart
Zuidelijke Klapekster
Zwarte Ibis
Zwarte Roodstaart
Zwarte Spreeuw

Plezier met vogels kijken,

Bert

Purperkoet Alentejo Portugal

 

Vogelreis en Vogelexcursies met Nederlandse gids in de Alentejo regio van Portugal

Vogellijst Portugal gespotte vogels van 28-08 tot 3-09-2012

Met een vogelvriend van mij zijn wij weer een week redelijk actief aan het vogels kijken geweest. Het meeste op ons eigen land maar ook bij de lagune van Santo André, het natuurgebied bij de rivier de Sado en een keer naar de steppen in het binnenland.

Hieronder de lijst in alfabetische volgorde van gespotte vogels die wij in 1 week van 24 augustus tot 3 september 2012 hebben gezien:

aalscholver
bijeneter
blauwe ekster
blauwereiger
boerenzwaluw
bontbekplevier
bonte strandloper
boomklever
boomkruiper
boomvalk
bosuil
bruine kiekendief
buizerd
cetti´s zanger
cirlgors
dodaars
draaihals
drieteenstrandloper
dwergarend
dwergstern
fitis
flamingo
gaai
gele kwikstaart
gierzwaluw
graszanger
grauwe gors
grauwe vliegervanger
grijze wouw
groenpootruiter
grote bonte specht
grote zilverreiger 
grutto
hop
huismus
huiszwaluw
iberische klapekster
ijslandse grutto
ijsvogel
kanoet
kemphaan
kleine karakiet
kleine strandloper
kleine zilverreiger
kleine zwartkop
kneu 
koereiger
kokmeeuw
koolmees
kraai
krombekstrandloper
kwartel
leperlaar
meerkoet
merel
oeverloper
ooievaar
pimpelmees
putter
raaf
regenwulp
rietzanger
rode patrijs
roodborsttapuit
roodstuitzwaluw
rosse grutto
rotsduif
slangenarend
slechtvalk
st. helenafazantje
steenloper
steltkluut
tapuit
theklaleeuwerik
tjif tjaf
torenvalk
tortelduif
tureluur
vale gier
vale gierzwaluw
veldleeuwerik
vink
visarend
visdief
wespendief
wilde eend
witgat
zilverplevier
zwarte ibis
zwarte ruiter
zwarte spreeuw
zwarte stern
zwartekopwever

Zoals te zien zijn een aantal trekvogels al aanwezig of op doortrek.